Французин описва Бургас романтично в пътепис от 1829 г.

Френският пътешественик Сеидже описва романтична картина от Страня Бургас в свой текст, писан през 1829 година. Въпреки че е настанен в изоставена турска къща и се налага да нощува при спартански условия, чужденецът не скрива своето очарование от красивия град, в който е пристигнал, за да го опознае.

“Събудих се призори от влюбеното гукане на гургулиците, които населяваха овощната градина, окръжаваща къщата. Изгледът, който се откриваше от прозореца ми, бе великолепен. Вляво красивият залив на Бургас, спокоен и прозрачен, бе оживен от множество транспортни кораби, които докарваха боеприпаси и хранителни припаси за армията; вдясно езерото Мугрис гьол (Бургаското езеро) разстилаше бяла водна покривка; в дъното се издигаха гористи височини на планината Кючук балкан (Странджа) …”, това е част от описанието на разказвача, публикувано във “Френски пътеписи за Балканите XIX в.” За впечатляващия документ ни припомня историкът Стоян Райчевски в своята книга “Старият Бургас”.

Сеидже е пътувал до Бургас и околностите му със задачата да се осведоми за състоянието на древните и средновековните паметници в източните провинции на Балканския полуостров. В мисията си, във времето когато Бургас вече е окупиран от руската флота, той е подпомаган от руското командване. Това му дава достъп до всички места във военната зона.

Авторът споделя, че през горещото лято на 1829 година жегата в горещите обедни часове била много силна. Разказва и впечатленията си от градския пазар. Споменава за изчезнал в морска буря кораб, чийто екипаж, попадайки в ураган, не успял да се спаси и моряците загинали сред вълните.

Близкият до Бургас остров Света Анастасия – гравюра от 1829 г.