Ботевци от училището в Долно Езерово зарадваха партньори с иновацията си: „Учим от природата за природата“

Три делегации гости посрещна екипът учители и ученици от ОУ „Христо Ботев“ в гр.Бургас, кв.Долно Езерово, по Националната програма „Иновации в действие“. Срещата на бургаска територия е реализация на тристранното сътрудничество, която влезе в сила преди две години  по новите изисквания на програмата.
Програмата на четиридневното гостуване е пълна с интересни учебни занимания и преживявания, както и с богати възможности за обмяна на опит и добри практики в иновативната дейност на училищата.
Четиристранното  партньорство с домакин ОУ „Христо Ботев“ в гр.Бургас, кв.Долно Езерово  включва още  представителите от Иновативно ОУ „Г.С. Раковски“-гр Велинград, Частно ОУ „Куест“ от София и ОУ „Христо Ботев“-с. Ломци, обл. Търговище.

Делегациите на гостите са съставени от по четирима ученици и учители, предвождани от ръководители на училищата.

Още с пристигането си във вторник гостите бяха посрещнати в училището, което винаги е показвало екипна и иновативна работа от директора Румяна Петкова, учители и ученици от иновативната паралелка.

След традиционното запознаване с материално-техническата база и историята на школото, от която всички гости се впечатлиха изключително много, се проведе обсъждане на реализирането на иновациите като основа за повишаване на мотивацията на учениците за участие в учебния процес.

Госпожа Красимира Гаврилова представи  работата на групата „Учим от природата за природата“ в пети  клас с открит урок на тема: „Виж езерото“. Той бе наблюдаван от Иван Бъчваров, старши експерт от РУО-Бургас. Тя представи работата през годините, постигнатите успехи, реализираните проекти и заслужени награди. Реализиран бе и интердисциплинарен урок „Животът, любовта и природата“ в баладата „Неразделни“ от Пенчо Славейков.

Следобедът бе посветен на посещение на защитена местност „Пода“. Господин Петър Янков лично запозна децата с  природозащитения център, вписан в листата на 100-те нацианални туристически обекта, а те се срещнаха с  уникалното биологично разнообразие на защитената местност. Наблюдаваха със специализирана оптика неповторимия кът на всички 265 вида птици, превръщащи „Пода“ в една от най-богатите в орнитологично отношения местности в цяла Европа.

Следващия  ден бе  посветен на иновацията, която осъществява учителят по биология и химия. Гостите бяха на посещение на Укритие на Атанасовското езеро и наблюдаваха и беседваха за разнообразитето в птичето царство. Учениците се включиха и в доброволна акция по почистване на територията. Денят продължи със занимателни игри за малки и големи.

В четвъртия ден за закриване на обмяната на опит по програма „Иновации в действие“, в бургаското школо бе  осъществена дискусия на тема „Обмен на иновативни практики“, в нея  панелисти са учители от ОУ“Христо Ботев“. Интерактивен урок по математика „Забавна математика“ във втори клас представи г-жа Искра Костова, в напълно оборудваната класна стая по проекта на Община Бургас „Първокласно начало“. Бинарен открит  урок на тема “Солта на живота“ бе реализиран и с ученици от първи клас , подготвен от г-жа Кр.Гаврилова и г-жа Н.Стоева.

Официалното закриване на срещата и връчването на сертификатите за участието в мобилността, се превърна в истински празник за всички, които нарекоха себе си не само партньори, а и приятели.