Националният исторически музей издаде нова книга за подводната археология

В рамките на тематична кръгла маса, посветена на 50 годишнината на Национален исторически музей, която се проведе в Ахтопол, бе представена книгата на проф. д-р Иван Христов „Антични и средновековни железни котви от Българското Черноморие“. Книгата е издадена със съдействието на инж. Петър Кънев и сдружение “Черноморска Странджа“. Неин научен редактор е доц. д-р Преслав Пеев (Институт по океанология “Фритьоф Нансен” към БАН). Изданието бе презентирано от д-р Милен Николов, директор на Регионален исторически музей Бургас.

В книгата проф. Христов е обобщил данните за откриването и съхранението на железни антични и средновековни котви от черноморската акватория на България.

Хронологически авторът ни запознава с образци от II до XIII век. В структурно отношение книгата има две основни глави. В първата глава е показано развитието на железните котви до епохата на Късното средновековие на базата на известни находки и тяхната типологизация основно в Средиземноморската акватория. Втора глава е каталог на всички издирени котви от българското Черноморие до лятото на 2023 г. Книгата включва описание на корабните артефакти, местонамиране и предполагаема връзка с пристанищни зони използвани в определени исторически епохи. Има информация и за 84 железни котви от цялата българска акватория на Черно море, открити на дълбочина до 20 м. Изключение правят три средновековни котви, намерени до с. Варвара на дълбочина 90 м. Четиридесет и четири котви са останали извън фондовете на българските музеи и колекции. Седем от котвите са намерени в открито море (вероятно под фарватера на антични и средновековни кораби), останалите от тях са свързани с акваториите на пристанищни зони в близост до градове и удобни заливи. Въпреки невъзможността да се състави пълен каталог на откритите през последните 100 години железни котви по нашето Черноморие, с известна степен на условност, авторът приема, че обобщените данни в тази книга са своеобразна представителна извадка на вида и мястото на намиране на предметите.

Заключението предлага обобщение на данните, информация за извършени химични анализи на някои образци и подробна археологическа карта на находките.

В книгата са използвани материали, съхранявани във фондовете на музеите в Бургас, Каварна, Варна, Несебър, Ахтопол, Созопол, Китен, Приморско, Царево, Ахтопол и НИМ. Добавена е архивна информация от първите организирани подводни експедиции в България от втората половина на XX век и случайни открития под вода.