Над 200 рисунки – графити на древни кораби са запазени в несебърски църкви

Над 200 рисунки на древни кораби са запазени в старие несебърски църкви “Св. Йоан Алитургитос”, “Св. Стас” и в новата митрополия “Св. Стефан”. Тяхната научна стойност е неоценима и внимателното им изучаване дава важна информация на изследователите. В колекцията са изобразени преди всикчо кораби, които се подразделят на две групи – със запздноевропейски конструкция и с източносредиземноморска конструкция. Обстоен анализ на изобразените плавателни съдове прави Николай Овчаров в своя публикация в сборника “Балчик – древност и съвремие”. Той разказва, че запздноевропейските кораби са сравнително малобройни, но за това пък са разнообразни и свързани с различни епохи. Сред тях са леки фрегати, корвети, клипери и търговски двумачтови кораби. По думите му рисувачите са ги наблюдавали отблизо и са били опитни в корабостроителното дело. От характерните за Средиземноморието кораби са представени фелуки, полакри и галери, които са свързани предимно с османския военноморски флот. Според Николай Овчаров, най- интересни са изображенията на кораби с черноморска конструкция – “шайката” и корабът “кьок”. Първият е с дължина на корпуса около 20 – 22 метра и има две мачти. Можел е да носи около 150 тона товар и се обслужвал от около 22 моряка. Другият тип е с приблизително същата дължина, но е бил с по-вискоки бордове и с по-високи предна и задна част. “Кьокът” е бил с една мачта, като платната му варирали от едно до три. Можел е да носи около 100 тона полезен товар, а екипажът му се сътоял от 16 души. Авторът подчертава, че в несебърските рисунки липсват изображения на хора. Човешкият живот обаче се усеща непрестанно чрез показаните кораби и действията, извършвани с тах – война, риболов, търговия. Твърде впечатляващи са рисунките, които разкриват вярванията на рибарите и на моряците. Моряшките култове са напластени в два слоя. Християнската религия е представена със св. Николай, св. Палагия и св. Агалина – покровители на моряците, които ги предпазват по време на бури и благоприятстват щастливото плаване. Едновременно с това са оцелели и някои персонажи от древногръцкото езичество като морските нимфи нереиди, които според древногръцката митология са дъщери на морския старец Нерей и океанидата Дорида. Рисунките на плавателни съдове от несебърските църкови създават картини на живота, бита и историята на населението в крайбрежните райони, които тепърва предстои да бъдат изучавани.

Снимки Татяна Байкушева